Služby pre firmy

Sme garanciou diskrétnosti voči nášmu klientovi aj kandidátom.

Recruitment & Headhunting / Recruitment kandidátov z krajín mimo Európskej únie

Naše služby sú garanciou najlepších kandidátov, ktorí spĺňajú vaše kritéria.

Recruiting a headhunting zabezpečujú naši skúsení recruiteri z rôznych kútov Slovenska, ktorí majú skúsenosti s rôznymi typmi pozícií. Proces recruitment zabezpečujeme nie len na Slovensku a EÚ, ale aj v rámci krajín mimo EÚ, sme v neustálej spolupráci s našimi externými recruitermi v týchto krajinách, vďaka ktorým tvoríme medzinárodný tím.

Naše silné stránky:

 • profesionalita
 • flexibilita
 • rýchlosť dodania

Ako bonus Vám vieme poskytnúť poradenstvo s finančným ohodnotením kandidátom podľa jednotlivých pozícií na trhu práce.

Pri hľadaní kandidátov, ktorí zodpovedajú vašim požiadavkám využívame:

 • Aktívny sourcing a príslušné nástroje.
 • Sieť kontaktov, ktorú si budoval náš tím počas dlhoročného pôsobenia.
 • Overené know-how.
 • Vlastnú databázu tvorenú potencionálnymi kandidátmi.

Využitím tejto služby máte istotu, že ste urobili maximum pri výbere kľúčovej pozície. Pri každom projekte dodržiavame úplnú diskrétnosť voči nášmu klientovi, ako aj osloveným kandidátom. Našu profesionalitu potvrdzujú úspešne dokončené projekty.


Personálny leasing zamestnancov

Táto služba je vhodná pre klienta, pre ktorého je efektívnejšie si prenajať externé služby, ako prijať kandidátov na TPP z rôznych dôvodov (finančné, personálne, nárazové a sezónne navyšovanie personálu..).

Daná služba je vhodná v prípade, kedy je pre klienta efektívnejšie si prenajať externé kapacity, ako prijať kandidátov na trvalý pracovný pomer (z finančných, personálnych, počas obdobia, kedy potrebuje na rýchlo zvýšiť počet zamestnancov, v prípade časovo ohraničeného projektu).

Daná služba ponúka

 • flexibilnosť a rýchlosť reakcie na meniacu sa potrebu zamestnancov (počet, kvalifikácia, časové ohraničenie…),
 • úsporu času stráveného pri nábore a výbere zamestnancov,
 • kompletná personálna a mzdová administratíva ADZ,
 • školenie a kontrola dodržiavania BOZP,
 • zabezpečenie OOPP podľa požiadaviek,
 • garancia dohodnutej sumy za poskytnuté služby.