11. 10. 2022

Katarína

Zaisťujeme opatrovateľské služby na Slovensku a keďže nám často pracovná sila uteká cez hranice sme odkázaní na pomoc personálnej agentúry, ktorá disponuje databázou zamestnancov. Mám tak vždy po ruke dobré a kvalitné pracovníčky.