11. 10. 2022

Mária

Veľmi ďakujem kolektívu v personálnej agentúre. Aj napriek tomu, že som vo vyššom veku, našli mi perspektívnu, zaujímavú a dobre finančne ohodnotenú prácu v zdravotníctve.